Hvad vil det sige at være normal?

Mads Ananda Lodahl tilbyder workshops, der involverer og engagerer deltagerne i en dialog om normalitet, mangfoldighed og inklusion.

At skille sig ud kan medføre mobning, udefrysning, vold, chikane eller ”bare” en følelse af ikke at blive forstået, set og anerkendt. Mads Ananda Lodahl tilbyder workshops, der involverer og engagerer deltagerne i en dialog om normalitet, mangfoldighed og inklusion.

Der tilbydes tre forskellige workshops under overskrifterne ”Hvornår er man normal?”, ”Sæt ord på magten” og ”Seksuelle minoriteters historie”

Hvornår er man normal?

Hvad er en rigtig mand? Hvordan er man en pæn pige? Og hvad sker der, hvis man klokker lidt i kønsrollerne? Mange oplever, at rammerne for, hvordan man kan være pige eller dreng, kvinde eller mand er så stramme og firkantede, at de ind i mellem falder udenfor normen. Men hvad er det normale egentlig? Foredraget giver en letforståelig introduktion til teorier om normer for køn og seksualitet og en masse eksempler på, hvad det kan betyde at falde udenfor normen. Efter et både sjovt og spændende oplæg bliver der rig mulighed for at arbejde med deltagernes egne tanker, holdninger og erfaringer. Det teoretiske grundlag giver både mulighed for større forståelse for minoriteter, for bedre og mere respektfuld dialog og ikke mindst for at de enkelte deltagere bedre kan forstå og forhandle deres egen position og identitet.

Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Sæt ord på magten

Hadforbrydelser, diskrimination og undertrykkelse hænger tæt sammen med magt og fordeling af magt. Hvis man ikke kan gennemskue, hvordan magt helt konkret fungerer mellem fx chef og ansat, kunde og assistent, barn og voksen eller tilfældige mennesker i det offentlige rum, kan man let ende i en usund og ulige magtfordeling. Og her er risikoen for diskrimination og vold stor.

På denne workshop lærer eleverne om magtens væsen, og hvordan den påvirker deres liv og forholdet til deres venner og familie, medstuderende, chefer og tilfældige folk på gaden. Samtidig får de arbejdet med deres egen situation og opnår bedre forståelse for de andre i lokalet.

Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Seksuelle minoriteters historie

I foredraget fortæller Mads med indlevelse og fascinerende, historiske fotos om LGBT-personers (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) kamp for anerkendelse i samfundet. Samtidig hører vi, hvordan denne gruppes kamp går igen i andre minoritetsgrupper og resten af samfundet. Foredraget giver eleverne et dybdegående indblik i en historie, som mange ikke kender, og anledning til at tale om minoriteter på en usædvanlig måde.

Målgruppe: 7-10 klasse og ungdomsuddannelser

Om Mads Ananda Lodahl

Mads Ananda Lodahl er forfatter, uddannet lærer og har arbejdet for at forbedre minoriteters situation siden 2003. Med en praktisk tilgang til emnet arbejder han med at gøre teorier om magt, køn og minoriteter tilgængelige for alle. Du kan læse mere om Mads Ananda Lodahl og hans arbejde her: www.almindelig.com