Stemplet søger samarbejdspartnere til skoleindsatsen mod diskrimination i Københavns - Læs mere her

STEMPLET ARBEJDER FOR ET KØBENHAVN UDEN RACISME OG MED PLADS TIL ALLE

Det fremgår af Københavns Kommune medborgerskabsundersøgelse, at 26% af alle unge københavnere har oplevet diskrimination i 2016.  Blandt københavnere med ikke-vestlig baggrund er det hele 44% der har oplevet diskrimination. De tre hyppigste diskriminationsgrunde blandt alle unge københavnere er henholdsvis køn (12%), etnicitet (9%) og religion (5%). Blandt de unge københavnere, der har oplevet diskrimination, har 50 pct. oplevet diskrimination i nattelivet.

Diskrimination er ikke i orden. Alt for mange stemples pga. køn, alder, hudfarve, tro, religion, politisk anskuelse, social status, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, nationalitet eller etnisk oprindelse. København skal være en by, hvor alle oplever sig som en ligeværdig del af fællesskabet. Derfor arbejder Københavns Kommune aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser - og du kan være med!

Her på siden kan du blive klogere på Købehavns Kommunes arbejde med bekæmpelse af diskrimination. Du kan læse mere om Stemplet, se vores kampagnemateriale og downloade vores app til registrering af diskrimination. Du kan også finde og bestille en lang række gratis aktiviteter for skoler, der stiller skarpt på diskrimination, hadforbrydelser, etnicitet, racisme m.m. Se alle vores aktiviteter her

Du kan læse mere om Københavns Kommunes indsatser, som målrettet sætter ind mod byens udfordringer med diskrimination. Indsatserne har særligt fokus på unge og afholdes i vid udstrækning på skoler og uddannelsesinstitutioner, der udgør et trygt rum for den vanskelige dialog med de unge om deres oplevelser med diskrimination og social kontrol. Læs kommunens handleplan her.

Se videoen om hvad du kan gøre, hvis du oplever diskrimination i nattelivet

Det skal være trygt for alle at gå i byen - uanset hudfarve, religion eller seksualitet.

Over hver fjerde med ikke-vestlig baggrund bliver diskrimineret i busser og toge.