KØBENHAVN UDEN DISKRIMINATION

København skal være en by, hvor der er plads til alle, og hvor alle har lige muligheder. Derfor arbejder Københavns Kommune aktivt med at forebygge og bekæmpe diskrimination.
Vi gennemfører målrettede indsatser til bekæmpelse af: 

Læs også kommunens handleplaner og undersøgelser.
Har du været udsat for diskrimination? Se hvilke muligheder du har for at gøre noget ved det.

Sådan kan du registrere diskrimination i nattelivet:

Registrer hændelser fra nattelivet på: https://stemplet.kk.dk/registrerdiskrimination