Den feministiske værktøjskasse: Fra tanke til handling

Hvad er feminisme, og hvordan kan feminisme - som bevægelse, begreb og værktøj - bruges til at skabe forandring i vores hverdag?

I denne workshop skal vi diskutere og prøve kræfter med feminisme som et udgangspunkt for forandring og aktivisme. Feminisme er et værktøj som kan adressere mange forskellige problemstillinger, og som ikke begrænser sig til køn, men også omhandler kroppe, etnicitet, hudfarve, seksuel orientering, funktionalitet, alder, religion, borgerretsstatus og klasse. Vi tager fat på metoder, som gør at deltagerne føler sig bedre rustet - og berettiget - til at skabe forandring i samfundet omkring dem. Workshoppen består af tre dele:

  1. Feminismens centrale begreber: Hvad betyder ord som feminisme, aktivisme, diskrimination, intersektionalitet, og racisme? Hvordan kan vi bruge disse ord? Her tager vi udgangspunkt i eksempler på feministiske aktioner fra verdenshistorien.
  2. Hvordan fungerer normer: Øvelser og dialog om normer og privilegier; både i deltagernes hverdag og på samfundsniveau.
  3. Hverdagsaktivisme: Vi brainstormer og udarbejder konkrete aktions- og handlemuligheder.

Om NoF

NoF er en organisation, der arbejder med normkritik og LGBTQ+ rettigheder. De fire tilknyttede oplægsholdere har alle erfaring med undervisning af unge om bl.a. normkritik, aktivisme, racisme og diskrimination af LGBTQ+ personer.