Fordomsfulde diplomater

Stemplets 'Fordomsfulde diplomater' engagerer unge i dialog om, hvad det vil sige at være ung med jødisk eller muslimsk baggrund i Danmark

Formålet med Stemplets dialogkorps 'Fordomsfulde diplomater' er at fremme gensidig forståelse og hermed forebygge fordomme og diskrimination af jøder og muslimer i det danske samfund.

Via en række dialogøvelser faciliterer korpset en positiv og åben dialog, hvor elever og dialogambassadører i fællesskab diskuterer og nuancerer fordomme og forestillinger om hinanden – jøder, muslimer og andre danskere imellem. Korpset bidrager ligeledes til, at unge københavnere i praksis oplever et samarbejde og fællesskab mellem jøder og muslimer, som er baseret på gensidig forståelse, tillid og respekt.

Dialogkorpset består af 10 unge med jødisk baggrund og 10 unge med muslimsk baggrund, som har gennemgået en træning, der giver dem forudsætning for at engagere unge i dialog med hinanden om diskrimination og fordomme.

Dialogkorpset kan bookes af alle institutioner, foreninger mv. i hele Københavns Kommune uanset om der ønskes besøg på en ungdomsskole, i en ungdomsklub, en boligsocial helhedsplan, i et trossamfund eller lign.