Forumteater om magt og workshop om hverdagsracisme

Mellemfolkeligt Samvirke laver forumteater og workshops, der inddrager eleverne i diskussioner om ’os’ og ’dem’ og om at føle sig anderledes

I workshoppen ’Magt i sociale relationer’ udforsker deltagerne de magtforhold, der er på spil, når mennesker oplever at blive udelukket fra et fællesskab. Vi tager udgangspunkt i hverdagsdiskrimination og bruger forumteater og sketches til at undersøge, hvordan forestillinger og fordomme påvirker menneskers tanker, sprog og handlinger. Vi diskuterer også, hvordan man kan ændre magtforhold og aktivt inkludere andre i fællesskabet. Undervisningen giver redskaber til at genkende diskrimination og tilbyder strategier for, hvad man kan gøre, når man oplever diskrimination, uanset hvilken side af diskriminationen man befinder sig på.

I workshoppen ’Hverdagsracisme’ prøver vi at forstå, hvad begrebet racisme dækker over. Vi vender blikket mod majoritet og minoritet i samfundet og diskuterer blandt andet majoritetens ansvar i et samfund, hvor opdelingen mellem ’os’ og ’dem’ bliver stadig tydeligere. Eleverne arbejder desuden med at forstå deres egen rolle i forhold til racisme. Først når vi kender vores egen rolle, kan vi handle aktivt for at undgå, at egne fordomme spiller ind i racistiske strukturer – og sige fra, når vi møder racisme i hverdagen. 

De to workshops 'Magt i sociale relationer’ og ’Hverdagsracisme’ kan med fordel kombineres, så eleverne opnår en bredere forståelse af tematikkerne. Alle workshops kan tilpasses deltagernes specifikke behov.

Om Mellemfolkeligt Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke har tilbudt uddannelsesaktiviteter til grundskoler og gymnasier i mere end 15 år om bl.a. antidiskrimination, racisme og menneskerettigheder. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder både herhjemme og ude i verden for retfærdighed og ligebehandling.