Køn, seksualitet og magt over sit eget liv

Mads Ananda Lodahl tilbyder workshops, der involverer og engagerer deltagerne i en dialog om normalitet, mangfoldighed og inklusion.

At skille sig ud kan medføre mobning, udefrysning, vold, chikane eller ”bare” en følelse af ikke at blive forstået, set og anerkendt. Mads Ananda Lodahl tilbyder workshops, der involverer og engagerer deltagerne i en dialog om normalitet, mangfoldighed og inklusion.

Der tilbydes en workshop om magt eller et foredrag om køn.

Begge arrangementer engagerer de unge og inviterer til at tænke med. De unge bliver præsenteret for grundlæggende teorier om magt og køn i et sprog, som alle kan forstå, og med masser af historier og eksempler, der gør det sjovt og vedkommende at deltage.

Sæt ord på magten

Hadforbrydelser, diskrimination og undertrykkelse hænger tæt sammen med magt og fordeling af magt. Hvis man ikke kan gennemskue, hvordan magt helt konkret fungerer mellem fx chef og ansat, kunde og assistent, barn og voksen, minoritet og majoritet eller mellem tilfældige mennesker i det offentlige rum, kan man let ende i en usund og ulige magtfordeling. Og her er risikoen for diskrimination og vold stor.

På denne workshop lærer eleverne om magtens væsen, og hvordan den påvirker deres liv og forholdet til deres venner og familie, medstuderende, kolleger og tilfældige folk på gaden. Samtidig får de arbejdet med deres egen situation og opnår bedre forståelse for de andre i lokalet.

Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Hvad er en mand?

Gennem et underholdende og tankevækkende foredrag forsøger Mads med publikums hjælp at besvære spørgsmålet: Hvad er en mand? Vi kommer omkring moderne kønsforskning, magtteori, ligestillingsdebat, kriminalitet, sprogbrug, kønsmæssige og seksuelle minoriteter og det hele sker på et niveau, så alle kan være med, og med masser af plads til undren, diskussion og humor.

Diskrimination af kvinder, homoseksuelle og transkønnede hænger ofte tæt sammen med de forståelser, vi har af køn, og en dyb, kritisk og nysgerrig diskussion af køn og kønsroller kan både være en vigtig del af bekæmpelsen af diskrimination, men også af udviklingen af lykkeligere og sundere drenge og mænd.

Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Om Mads Ananda Lodahl

Mads Ananda Lodahl er forfatter, uddannet lærer og har arbejdet for at forbedre minoriteters situation siden 2003. Han har mere end ti års erfaring som formidler, og med en praktisk tilgang til emnet arbejder han med at gøre teorier om magt, køn og minoriteter tilgængelige for alle. Du kan læse mere om Mads Ananda Lodahl og hans arbejde her: www.almindelig.com