Mediernes magt og den offentlige debat

Ansvarlig Presse afholder workshops, hvor de unge opnår forståelse for mekanismerne i samspillet mellem medier og offentlighed

Gennem Ansvarlig Presses workshops opnår de unge en forståelse for de mekanismer, der findes i samspillet mellem medier og offentlighed, ved selv at prøve kræfter med medieetiske dilemmaer i et rollespil.

Workshoppen stiller skarpt på højaktuelle spørgsmål om etniske minoriteter, danske ghettoer og religion. Vi inviterer eleverne ind i det journalistiske maskinrum, så de selv kan prøve, hvordan det er at være nyhedsjournalister, der under tidspres skal lave historierne der sælger, myndighederne, der kæmper for at vinde befolkningens opbakning, og mediebrugeren hvis stemme trænger igennem i den offentlige debat. 

Workshoppen afdækker desuden spørgsmål og fordomme om mediernes virke og rolle i samfundet med udgangspunkt i undervisernes erfaringer fra den danske mediebranche. 

Om Ansvarlig Presse:

Foreningen Ansvarlig Presses overordnede målsætning er at styrke bevidstheden om pressens rolle og ansvar i samfundet blandt mediefolk såvel som mediebrugere. Således er formålet at oplyse om mediernes dækning generelt og bidrage til en diskussion af det journalistiske virke.

Ansvarlig Presse består bl.a. af mennesker med etnisk minoritetsbaggrund, der til dagligt arbejder professionelt med journalistik og kommunikation. Foreningens formål er dels at oplyse mediebrugere om pressens virke, herunder journalistiske metoder, rutiner, redaktionelle kulturer og mediestrukturer, der ligger til grund for mediernes udvælgelse og formidling.