Mediernes magt og den offentlige debat

Ansvarlig Presse afholder workshops, hvor de unge opnår forståelse for mekanismerne i samspillet mellem medier og offentlighed

Gennem Ansvarlig Presses workshops opnår de unge en forståelse for de mekanismer, der findes i samspillet mellem medier og offentlighed, ved selv at prøve kræfter med medieetiske dilemmaer i et rollespil.

Med konkrete eksempler fra den aktuelle debat om indvandrere, radikalisering og religionsspørgsmål giver rollespillet de unge indsigt i mediernes arbejdsgange og virkelighed. En virkelighed, der også er påvirket af politisk klima samt ambitioner om at sælge aviser, og konsekvenserne kan sommetider være en forenklet dækning.

De unge får redskaber til at analysere medierne og kendskab til, hvordan de kan få en stemme i den offentlige debat og derigennem opnå en højere grad af medborgerskab og demokratiforståelse. Workshoppen afdækker desuden spørgsmål og fordomme om mediernes virke og rolle i samfundet med udgangspunkt i foredragsholdernes erfaringer fra redaktionelle processer, de journalistiske nyhedskriterier og den danske mediebranche i almindelighed.

Om Ansvarlig Presse:

Foreningen Ansvarlig Presses overordnede målsætning er at styrke bevidstheden om pressens rolle og ansvar i samfundet blandt mediefolk såvel som mediebrugere. Således er formålet at oplyse om mediernes dækning generelt og bidrage til en diskussion af det journalistiske virke.

Foreningens formål er dels at oplyse mediebrugere om pressens virke, herunder journalistiske metoder, rutiner, redaktionelle kulturer og mediestrukturer, der ligger til grund for mediernes udvælgelse og formidling.