For organisationer

Ønsker I redskaber til at arbejde med mangfoldig rekruttering, kulturmøder eller trivslen blandt de ansatte i jeres organisation?

De fleste organisationer har ofte en ret homogen skare af ansatte, mens organisationens brugergruppe eller målgruppe er mere mangfoldig. Det kan skabe et paradoks, hvor brugerne af organisationen ikke kan spejle sig i organisationen. Det kan både skade organisationens legitimitet, og samtidig betyde at services og ydelser ikke afspejler brugernes reelle behov.

Mellemfolkeligt Samvirke tilbyder gratis coaching og workshops
Vi tilbyder tre gratis workshops til organisationer. Vores workshops vil give viden til at igangsætte eller videreudvikle arbejdet med at skabe en mere mangfoldig arbejdsplads.

Workshop 1: Mangfoldig rekruttering
Undersøgelser viser, at vi oftest ansætter mennesker, som ligner os selv. Hvordan tager man det første skridt mod en mere mangfoldig arbejdsplads?

Workshop 2: Interkulturel kommunikation
Hvordan bruger man medarbejdernes interne forskelle og ligheder positivt i det daglige arbejde? Og hvordan sikrer man god kommunikation og et inkluderende samarbejde? 

Workshop 3: Trivsel på arbejdspladsen
Forskelsbehandling sker ofte ubevidst og kan føre til mistrivsel. Hvordan sikrer man et inkluderende arbejdsfællesskab, hvor konflikter og misforståelser tackles proaktivt?

Hvorfor mangfoldighed er relevant for organisationer
Uanset om man som organisation ønsker at rekruttere mere bredt i fremtiden eller allerede har ansatte med forskellige baggrunde kan der være et behov for at blive klædt bedre. Mangfoldige organisationer kan således også drage nytte af at arbejde med kulturforståelse og trivsel. Større mangfoldighed blandt de ansatte kan forbedre arbejdet på en lang række områder, bl.a. frivillighed og ekstern kommunikation.

Eksempler på behov hos organisationer

  • Mangfoldig rekruttering blandt frivillige, bestyrelsen og ledelsen
  • Praktiske tiltag: Ikke-kristne højtider i arbejdskalender, mangfoldige arrangementer
  • Ekstern kommunikation og organisationens ansigt udad til

Sammensæt et forløb til din organisation
Coaching og workshops kan bookes hver for sig eller som et samlet forløb. Det anbefales dog at booke minimum én coaching-samtale sammen med en workshop. Organisationer kan også få tilrettelagt et længere forløb med coaching og op til tre workshops. Hvert forløb skræddersyes til den enkelte organisation og kan fx tage udgangspunkt i cases fra deltagernes hverdag og oplevelser. Det er også muligt for flere organisationer at gå sammen og booke en fælles workshop eller et fælles forløb.