Seksualitet, køn og normer

Foreningen Sabaah tilbyder oplæg, der dykker ned i normer for køn, seksualitet og kærlighed.

”Mine forældre vil aldrig acceptere min seksualitet.” Sådan hører vi mange sige i foreningen Sabaah, hvor vi arbejder socialt, kulturelt og politisk for at forbedre minoritetsetniske LGBTQ-personers vilkår. For hvad gør man, når ens seksualitet står i konflikt med normer og krav fra familie, venner og omverdenen generelt?

Gennem oplæg og øvelser dykker vi ned i normer for køn, seksualitet og kærlighed i oprindelseslande og kigger på ligheder og forskelle mellem den måde vi gør køn, seksualitet og kærlighed i Danmark. Vi kigger på hvilke steder der opstår konflikter, og hvad man kan gøre for at løse dem.

Oplæggene drager dels på personlige fortællinger og cases, og dels på brugbare fakta, som vi formidler på en måde, der passer til forskellige målgrupper.

Om Sabaah
Sabaah betyder ’ny dag’ eller ’ny begyndelse’. Vi er en forening for LGBTQ-personer (homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og queer) med etnisk minoritetsbaggrund og andre, som sympatiserer med vores sag. I et stærkt fællesskab og gennem netværksaktiviteter støtter vi hinanden i de udfordringer, der kan opstå i tilværelsen som LGBTQ-person – eksempelvis ’at springe ud’, religion, ensomhed, familiekonflikter, kærlighed og det at færdes i LGBTQ-miljøet.

Vi vil skabe et trygt netværk, dialog og debat om relevante emner, og udbrede kendskabet til vores sag og de problematikker vi arbejder med. Således arbejder vi målrettet for at skabe bedre levevilkår for vores målgruppe.