Sexisme I Nattelivet

Dansk Kvindesamfund tilbyder med projektet Stop Sexisme en spændende workshop om seksualitet, sexisme og grænser i nattelivet

Spot og stop sexisme

Sexisme kommer i mange former og afskygninger. Det kan være uønskede berøringer i nattelivet, at blive råbt efter på gaden, stereotype udsagn, og så kan sexisme desværre også danne grobund for sexchikane, overgreb og voldtægt. Men sexisme er ikke et individuelt problem, men et strukturelt og kulturelt problem. Stadig flere unge beretter at have oplevet sexisme og uønskede berøringer i nattelivet og i det offentlige rum, og ifølge en Gallupundersøgelse fra august i år har 57 % af de adspurgte kvinder og 18 % af de adspurgte mænd været udsat for ufrivillig berøring i nattelivet.

Hvor går dine grænser?

En fremmed klapper dig i røven i byen. Du står i en fyldt bus og mærker en hånd snige sig ind under din jakke. To fyre følger efter dig en mørk aftentime og taler højt om, hvor let det ville være at voldtage dig. Kender du til lignende scenarier, og hvad gør du? Mange skammer sig og føler sig nedværdiget, men man kan også føle sig smigret og føle det som et kompliment. Hvornår er det sexisme, og hvornår er det flirt, og hvor går dine grænser? Under oplægget taler oplægsholderne med publikum og gør brug af deres input og oplevelser af sexisme og grænsesætning og giver konkrete værktøjer til, hvad man kan gøre i situationer, hvor ens grænser bliver overskredet i nattelivet.

Dansk Kvindesamfund vil med oplægget Sexisme i Nattelivet sætte fokus på, hvordan unge kan spotte og stoppe sexisme i nattelivet. Gennem oplægget vil de komme med eksempler på sexisme, som vil både provokere og vække undren, afsky og genkendelse. Undervejs vil publikum blive inddraget og bedt om at komme med egne erfaringer og forholde sig til de refleksionskort, de får uddelt. Gennem italesættelse af sexisme vil Dansk Kvindesamfund få publikum til at reflektere over både egen ageren og egne oplevelser, samt det at opleve andre være udsat for sexisme i nattelivet.

Om Stop Sexisme

Stop Sexisme er et projekt under Dansk Kvindesamfund. Projektet blev startet i 2013 og centrerer sig om et større ”safe space” for kvinder, mænd og transpersoner på Facebook. Her deles oplevelser om sexisme, og der gives støtte, råd og opbakning.