For uddannelsesinstitutioner

Mangler jeres undervisere redskaber til at navigere i det mangfoldige klasseværelse? Ønsker I en mere mangfoldig underviserstab?

På mange københavnske uddannelsesinstitutioner er mangfoldigheden hos elever og studerende ofte stor, mens underviserne tit er en forholdsvis homogen gruppe. Det skaber et paradoks, hvor elevgruppen ikke kan afspejle sig i deres undervisere. Det kan ofte skabe spændinger i forhold til gensidig forståelse og kommunikationen mellem elever og undervisere.

Det mangfoldige klasseværelse
Som underviser kan det være svært at navigere i det mangfoldige klasseværelse - og skabe et læringsmiljø, hvor eleverne kan lære af hinanden og med hinanden med udgangspunkt i deres mangfoldige baggrunde. Interkulturel kommunikation og redskaber til en bedre trivsel i klassen vil her være en gevinst for uddannelsesinstitutioner.

Mellemfolkeligt Samvirke tilbyder gratis coaching og workshops
Vi tilbyder tre gratis workshops til uddannelsesinstitutioner. Vores workshops vil give viden til at igangsætte eller videreudvikle arbejdet med at skabe en mere mangfoldig arbejdsplads.

Workshop 1: Mangfoldig rekruttering
Undersøgelser viser, at vi oftest ansætter mennesker, som ligner os selv. Hvordan tager man det første skridt mod en mere mangfoldig arbejdsplads?

Workshop 2: Interkulturel kommunikation
Hvordan bruger man medarbejdernes interne forskelle og ligheder positivt i det daglige arbejde? Og hvordan sikrer man god kommunikation og et inkluderende samarbejde? 

Workshop 3: Trivsel på arbejdspladsen
Forskelsbehandling sker ofte ubevidst og kan føre til mistrivsel. Hvordan sikrer man et inkluderende arbejdsfællesskab, hvor konflikter og misforståelser tackles proaktivt?

Workshop 4: Det mangfoldige klasserum - underviserens rolle
Denne workshop giver underviseren pædagogisk viden og redskaber til at håndtere mangfoldighed i klasserummet.

Eksempler på behov hos uddannelsesinstitutioner

  • Redskaber til at rekruttere undervisere med forskellige baggrunde
  • Styrkelse af et fælles fagligt sprog og interkulturel kommunikation
  • Kompetencer til at styrke elevfællesskabet og klasserumskulturen
  • Øget bevidsthed om underviserens eget blik på eleverne/studerende

Sammensæt et forløb til din organisation
Coaching og workshops kan bookes hver for sig eller som et samlet forløb. Det anbefales dog at booke minimum én coaching-samtale sammen med en workshop. Uddannelsesinstitutioner kan også få tilrettelagt et længere forløb med coaching og op til tre workshops. Hvert forløb skræddersyes til den enkelte institution og kan fx tage udgangspunkt i cases fra deltagernes hverdag og oplevelser. Det er også muligt for flere institutioner at gå sammen og booke en fælles workshop eller et fælles forløb.