Undervisningstilbud til lærere på københavnske grundskoler

Københavns Kommune har indgået et samarbejde med UCC som tilbyder gratis undervisningsforløb til lærere.

Udfordringer og muligheder i den mangfoldige skole - et undervisningstilbud fra Københavns Kommune

I en skole med en mangfoldig elevsammensætning kan man hurtigt komme i tvivl om, hvordan man mest hensigtsmæssigt forholder sig til nogle af de ønsker og behov, der kan komme fra elever og forældre – måske særligt, når der er tale om religiøse minoriteter.

Mange situationer bliver taklet af den enkelte lærer, mens man på andre områder etablerer en fælles praksis på skolen. Københavns kommune tilbyder i samarbejde med lektorer fra Københavns Professionshøjskole et forløb, der gennem workshops og oplæg faciliterer en faglig refleksion over de konkrete udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i en skole med en mangfoldig elevsammensætning.

 

Målet er, at deltagerne opnår:

  • Indsigt i egne og kollegers erfaringer og holdninger til organiseringen af den mangfoldige skole.
  • Viden om relevante begreber og teorier, der kan anvendes i analysen af forholdet imellem majoritets- og minoritetsreligioner i grundskolen.
  • Fagligt kvalificeret refleksion over de holdninger og praksisser, der præger mødet med en mangfoldig elevgruppe.
  • Øget kompetence til at foretage faglige vurderinger og udvikle professionelt begrundede handleforslag i relation til forhold, der kan opstå i en skole med en mangfoldig elevsammensætning. 

 

Hvert forløb består af to gange tre timers workshop med 3 til 4 ugers mellemrum (eller skolen kan vælge 3 x 2 timers workshops). Der vil indgå korte faglige oplæg, men mindst 2/3 af tiden vil bestå af arbejdet med et dilemmaspil, hvor alle deltagere indgår aktivt. Forløbet bidrage til at kvalificere en fagligt begrundet strategi for håndtering af dilemmaer i den mangfoldige skole.

 

Kontakt og booking:

Workshops afholdes i efteråret 2019. Spørgsmål og rekvirering ved henvendelse til Bjørg Bogisch (bjch@kp.dk).

Undervisere:

Lektor, læreruddanner og mag.art. i religionssociologi Bjørg Bogisch

Lektor, læreruddanner og cand.mag. i religionsvidenskab Eva Lindhardt