Undervisningstilbud til lærere på københavnske grundskoler

Københavns Kommune har indgået et samarbejde med UCC som tilbyder gratis undervisningsforløb til lærere.

Københavns kommune tilbyder i samarbejde med undervisere fra Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole et forløb, der gennem workshops og oplæg faciliterer en faglig refleksion over de konkrete udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i en skole med en mangfoldig elevsammensætning.

 

Målet er, at deltagerne opnår:

  • Indsigt i egne og kollegers bevidste og ubevidste holdninger til organiseringen af den mangfoldige skole.
  • Viden om relevante begreber og teorier, der kan anvendes i analysen af forholdet imellem majoritets- og minoritetsreligioner i grundskolen.
  • Fagligt kvalificeret refleksion over bevidste og ubevidste holdninger.
  • Øget kompetence til at foretage faglige vurderinger og udvikle professionelt begrundede handleforslag i relation til forhold, der kan opstå i en skole med en mangfoldig elevsammensætning.

 

Et forløb består af to gange tre timers workshop med 3 til 4 ugers mellemrum (eller skolen kan vælge 3 x 2 timers workshops). Der vil indgå korte faglige oplæg, men mindst to tredjedele af tiden består af egentlige workshops med øvelser, hvor alle deltagere indgår aktivt.

 

Workshops er gratis for grundskoler i Københavns Kommune og afholdes i efteråret 2019. Datoer aftales med den enkelte skole.

Kontakt Bjørg Bogisch senest den 15. juni 2019 for booking.

 

Undervisere:

Lektor, læreruddanner og mag.art i religionssociologi Bjørg Bogisch

Lektor, læreruddanner og cand.mag. i religionsvidenskab Eva Lindhardt