Unge dialogskabere

Ung-til-ung dialogskabere tilbyder dialogforløb i øjenhøjde med unge i alderen 13-20 år på københavnske skoler, i klubber el. på bosteder.

Hvad tilbyder vi?
Dialogskaberne tilbyder gratis besøg af unge, uddannede dialogskabere, som forbereder og faciliterer dialogforløb i øjenhøjde med de unge. Formålet er at øge de unges forståelse for hinandens ståsteder og forskelligheder og dermed skabe gensidig respekt. Dette er ligeledes med til at øge de unges evne til at reflektere over egne og andres valg, handlinger og værdier.

Temaer
Dialogerne blandt de unge tager udgangspunkt i samfundsrelevante og personlige emner som f.eks. kan være;

  • Identitet
  • Mobning
  • Hvad er god dialog
  • Demokrati og medborgerskab
  • Fordomme
  • Gode og dårlige fællesskaber

Hvordan foregår dialogforløbene?
Dialogskaberne kommer ud i samme klasse/institution tre gange over en tidsperiode der strækker sig over 3 til 6 uger. Hvert besøg tager mellem 1.5 - 3 timer, alt efter hvad I ønsker. Temaerne ændrer sig fra gang til gang og både fagpersoner, dialogskaberne og de unge selv får medbestemmelse i forløbet. Det foregår i plenum på en hyggelig og inkluderende måde, således at alle får lyst til at åbne sig overfor hinanden.

Eksempel på hvordan et dialogforløb kan tilrettelægges
1. Besøg, onsdag den 10. januar: 08.00 - 10.00
2. Besøg, onsdag den 17. januar: 08.00 - 10.00
3. Besøg, onsdag den 24. januar: 08.00 - 10.00

For spørgsmål eller booking
For mere information kontakt projektkoordinatorer

  • Jamil F. Mehdi på telefon 51 838 555
  • Iman F. Mehdi på telefon 60 699 525.

Book et dialogforløb ved at sende os en mail på
bookdialog@mind-mover.dk
med lidt omkring hvem
du/I er og gerne med forslag til konkrete datoer.

Vi glæder os til at høre fra jer. 

Klik her for at få en oversigt over Dialogskaberne, som du kan dele med dine kollegaer.

Dialogskaberne er et tilbud under SSP København, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og UU København.