Unge hjælper unge

Ungerådgivere er københavnske elever fra erhvervsskolerne, som har taget en frivillig uddannelse i at vejlede andre om diskrimination.

De er ikke eksperter, men de ved en lille smule om en hel masse, fordi de har brugt 16-20 timer på at lære om blandt andet lovgivning og rådgivningsteknikker. Ungerådgivere tilbyder unge københavnere en fortrolig snak med en anden ung om diskrimination.

Ungerådgiverne har ofte selv oplevet diskrimination, og det er deres personlige historier, de vil fortælle eleverne. Det kan f.eks. være historien om:

  • at springe ud som homoseksuel
  • at bære tørklæde
  • at blive mobbet på grund af sin etnicitet
  • at være etnisk dansk og føle sig fanget midt i en masse diskriminationsproblematikker, man ikke ønsker at være en del af. For eksempel når man gerne bare vil have en god aften i byen med sine venner uden at skulle tænke over, hvem der har den rigtige hudfarve for at kunne komme ind.

Booking af ungerådgiverne

I alt 11 af de 39 ungerådgivere har meldt sig til at tage ud på skoler og fortælle elever om, hvordan de kan hjælpe.

Booker du ungerådgivere, får du besøg af 3-4 ungerådgivere. Et oplæg varer cirka 45 minutter, og det er en stor hjælp, hvis du som lærer kan deltage aktivt, da de ikke er professionelle og sagtens kan være nervøse.
Fordi oplægget skal passe ind i den enkelte ungerådgivers dagligdag, vil det variere, hvem der bliver sendt ud på skolerne. Men vi bestræber os på at sende så blandet en flok som muligt.