For virksomheder

Vil du sikre din virksomhed arbejdskraft i fremtiden? Vil du øge den interkulturelle forståelse i din virksomhed?

I øjeblikket er det danske erhvervsliv vidne til den ene beskæftigelses-rekord efter den anden. Ifølge Dansk Erhverv oplever mange brancher allerede mangel på arbejdskraft. En mere mangfoldig arbejdsplads kan være en genvej til at sikre virksomhedens medarbejderressourcer i fremtiden. Ofte oplever virksomheder, at de går glip af god og dygtig arbejdskraft, idet de ikke får søgt udenfor deres eget netværk og det vante.

Uanset om man som virksomhed ønsker at rekruttere mere bredt i fremtiden eller allerede har ansatte med forskellige baggrunde, kan der være et behov for at blive klædt bedre på. Mangfoldige virksomheder kan således også drage nytte af at arbejde med kulturforståelse og trivsel.

Mellemfolkeligt Samvirke tilbyder gratis workshops og coaching
Vi tilbyder tre gratis workshops til organisationer. Vores workshops vil give viden til at igangsætte eller videreudvikle arbejdet med at skabe en mere mangfoldig arbejdsplads.

Workshop 1: Mangfoldig rekruttering
Undersøgelser viser, at vi oftest ansætter mennesker, som ligner os selv. Hvordan tager man det første skridt mod en mere mangfoldig arbejdsplads?

Workshop 2: Interkulturel kommunikation
Hvordan bruger man medarbejdernes interne forskelle og ligheder positivt i det daglige arbejde? Og hvordan sikrer man god kommunikation og et inkluderende samarbejde? 

Workshop 3: Trivsel på arbejdspladsen
Forskelsbehandling sker ofte ubevidst og kan føre til mistrivsel. Hvordan sikrer man et inkluderende arbejdsfællesskab, hvor konflikter og misforståelser tackles proaktivt?

Eksempler på behov hos virksomheder

  • Sikre din virksomhed arbejdskraft i fremtiden
  • Øget effektivitet gennem bedre interkulturel kommunikation
  • Forbedret trivsel og konfliktnedtrapning blandt ansatte i virksomheden

Sammensæt et forløb til din virksomhed
Coaching og workshops kan bookes hver for sig eller som et samlet forløb. Det anbefales dog at booke minimum én coaching-samtale sammen med en workshop. Hvert forløb skræddersyes til den enkelte virksomhed og kan fx tage udgangspunkt i cases fra deltagernes hverdag og oplevelser. Det er også muligt for flere virksomheder at gå sammen og booke en fælles workshop eller et fælles forløb.