Workshop 4: Det mangfoldige klasserum – underviserens rolle

Denne workshop giver underviseren pædagogisk viden og redskaber til at håndtere mangfoldighed i klasserummet.

Mange københavnske uddannelsesinstitutioner modtager elever med forskellige baggrunde og fra forskellige områder. I klasser med stor mangfoldighed hos eleverne, kan man som underviser opleve besvær med at skabe et socialt og fagligt fællesskab, hvilket kan resultere i mistrivsel, nedsat læring, frafald eller blot at nogle elever skifter klasse. Resultatet af en dårlig klasserumskultur er ofte at eleverne ikke deltager, ikke stiller spørgsmål og ikke hjælper hinanden.

PÆDAGOGISKE REDSKABER OG HANDLEMULIGHEDER
Denne workshop giver pædagogisk viden og redskaber til at håndtere denne mangfoldighed, således at eleverne kan indgå i mere meningsfulde faglige og sociale relationer, og ikke ender i mistrivsel. Det handler bl.a. om relationskompetencer, samt styrkelse af et fælles fagligt sprog, som undervisere kan bruge i samtale med og om eleverne, således at underviserens erfaringer ikke fører til frustrerede fortolkninger og oplevelse af manglende handlemuligheder. 

WORKSHOPPPEN KAN TILPASSES - OG VI FORESLÅR MAN VÆLGER ÉT AF DISSE TRE FOKUSOMRÅDER:

  1. Klasserumskultur: En dårlig klasserumskultur kan være ødelæggende for indlæringen og kan betyde frafald hos både stærke og svage elever. Hvordan kan man arbejde med klasserumskulturen, både proaktivt i starten af skoletiden samt undervejs, når der er konkrete problemer i specifikke klasser?
  2. Underviserens blik på eleverne: Som undervisere kan man have tendens til at kategorisere og positionere eleverne, hvilket kan begrænse elevernes deltagelsesmuligheder. Hvordan kan man blive bevidst om egne “blinde vinkler” og professionalisere underviserens “blik” på eleven?
  3. Elevernes forskellige udgangspunkter: En del elever har personlige problemstillinger, som kan påvirke deres adfærd og evne til at indgå samarbejde, koncentrere sig, osv. Hvordan kan vi som undervisere få en bedre forståelse for de psykologiske og personlige faktorer, der kan være en barriere for elevernes læring? Hvordan kan vi klædes bedre på til at tage de uformelle elevsamtaler - og bidrage til at føre eleverne videre til andre støtteordninger på skolen.

KONTAKT OG BOOKING
Book en workshop ved at sende en mail til Mursal Khosrawi på mkh@ms.dk.
Hvis du/I er i tvivl om hvilke workshops og coaching, I har brug for, så skriv blot. Så vil I blive kontaktet for at finde frem til en løsning, der passer jer.