Workshop II: Interkulturel kommunikation

Hvilken rolle spiller medarbejderes kulturelle baggrund på arbejdspladsen? Hvordan bruger man forskelle og ligheder positivt?

Hvilken rolle spiller medarbejderes kulturelle baggrund på arbejdspladsen? Hvordan bruger man medarbejdernes interne forskelle og ligheder positivt i det daglige arbejde? Og hvordan sikrer man en god kommunikation og et inkluderende samarbejde? 

I denne workshop opbygger vi interkulturel forståelse og ser på fordele og faldgruber på den mangfoldige arbejdsplads. Vi tager fat i fordomme og stereotyper, som optræder i dagligdagen og diskuterer, hvordan forestillinger kan påvirke samarbejde og trivsel på en arbejdsplads. Og vi gør det med udgangspunkt i os selv. Interkulturel forståelse handler nemlig om at kende sit eget ståsted. Kender man det, kan man aktivt arbejde for, at ens egne forestillinger ikke bliver til fordomme, der påvirker samarbejdet med kollegaer eller kunder. Derfor bruger vi cases fra arbejdspladsens hverdag, som vi kobler til den fælles indsats omkring et godt arbejdsmiljø og diskussioner om forebyggelse af diskrimination.

KOMBINÉR DENNE WORKSHOP MED COACHING
Du kan kombinere en workshop med coaching, som er et fleksibelt værktøj, der altid tager udgangspunkt i virksomhedens virkelighed. Typisk vil coaching være del af virksomhedens opstart og opfølgning på arbejdet med mangfoldighed. Før en workshop vil coaching fungere som afklarende samtaler, hvor udfordringer og behov afdækkes. Efter workshops vil coaching fokusere på forankring og udfordringer i forhold til at implementere ny viden og redskaber.

KONTAKT OG BOOKING
Book en workshop ved at sende en mail til Mursal Khosrawi på mkh@ms.dk.
Hvis du/I er i tvivl om hvilke workshops og coaching, I har brug for, så skriv blot. Så vil I blive kontaktet for at finde frem til en løsning, der passer jer.