Workshop III: Trivsel på arbejdspladsen

Forskelsbehandling sker ofte ubevidst og kan føre til mistrivsel. Hvordan sikrer man et inkluderende arbejdsfællesskab?

Trivsel på arbejdspladsen øger produktiviteten og arbejdslysten hos den enkelte medarbejder samt bidrager til et godt samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen. Forskelsbehandling på arbejdspladsen er en af de faktorer, som kan føre til mistrivsel. For mange mennesker er det hverdag at blive behandlet anderledes på grund af deres etniske, kulturelle eller religiøse baggrund. Men hvad gør man som medarbejder, hvis man oplever forskelsbehandling på sin arbejdsplads? Hvor går man hen? Og hvad kan arbejdspladsen selv gøre for at forebygge forskelsbehandling og øge trivslen hos medarbejderne?

I denne workshop zoomer vi ind på trivsel og forskelsbehandling på arbejdspladsen. Vi undersøger, hvad begreberne dækker over og diskuterer, hvorfor det er svært at genkende og afgøre, om noget faktisk er forskelsbehandling. Vi tager udgangspunkt i cases og oplevelser hos deltagerne og arbejdspladsen selv eller fra lignende arbejdspladser. Vi undersøger, hvad der kan ligge til grund for forskelsbehandlingen og kigger på både de synlige og usynlige forhold på en arbejdsplads, der kan skabe ulige vilkår for medarbejderne. 

Workshoppen er praksisorienteret og giver redskaber til at skabe et inkluderende fællesskab. Det handler blandt andet om konflikthåndteringsværktøjer og konkrete handlingsmuligheder i forhold til oplevet forskelsbehandling.  

KOMBINÉR DENNE WORKSHOP MED COACHING
Du kan kombinere en workshop med coaching, som er et fleksibelt værktøj, der altid tager udgangspunkt i virksomhedens virkelighed. Typisk vil coaching være del af virksomhedens opstart og opfølgning på arbejdet med mangfoldighed. Før en workshop vil coaching fungere som afklarende samtaler, hvor udfordringer og behov afdækkes. Efter workshops vil coaching fokusere på forankring og udfordringer i forhold til at implementere ny viden og redskaber.

KONTAKT OG BOOKING
Book en workshop ved at sende en mail til Mursal Khosrawi på mkh@ms.dk.
Hvis du/I er i tvivl om hvilke workshops og coaching, I har brug for, så skriv blot. Så vil I blive kontaktet for at finde frem til en løsning, der passer jer.