Workshop om diskrimination og hverdagsracisme blandt børn og unge

Coexist og Center for Dialogs workshop skaber viden om diskrimination, hverdagsracisme og finder handlestrategier sammen med de unge.

Diskrimination og racisme har stor betydning for børn og unges trivsel og sundhed. Fordi oplevelser af diskrimination og racisme kan være stressende, og fordi selvforståelser, tilhørsforhold og selvværd sættes på spil. Men diskrimination, og især racisme, kan være rigtigt svært at tale om. Hvad indebærer det? Hvad er hverdagsracisme? Hvem kan blive udsat for det, og hvordan foregår det? Og er det også diskrimination og racisme, hvis der ikke er nogen, der mener noget ondt med det? Og hvordan kan man sige fra? 

I denne workshop sætter vi fokus på disse spørgsmål og mange flere – ikke fordi vi har svarene, men fordi vi mener, at det er vigtigt at åbne snakken. Workshoppen består af tre sammenhængende dele:

1) Vi indleder med et kort oplæg, hvor vi fortæller om diskrimination og racisme i en dansk historisk og politisk kontekst. Vi taler om den praktiske betydning af forskellige begreber som f.eks. hvidhed, hverdagsracisme og micro-aggressioner, dvs. små – måske velmenende – bemærkninger/handlinger, som gør, at nogle kommer til at føle, at de ikke ’hører til’).

2) Gennem simple dialogøvelser skaber vi herefter et rum, hvor de unge kan tænke over, tale om og i fællesskab skabe nuancerede forståelser af hvordan diskrimination og racisme og diskrimination (måske) forekommer i deres hverdag; f.eks. i skolen, i offentlige rum og på de sociale medier. Og vi sætter ord på, hvordan diskrimination og racisme kan være skadeligt. Også når der ikke ligger bevidste handlinger bag.

3) Den sidste del af workshoppen handler om forebyggelse. I fællesskab skaber klassen deres egen strategi til forebyggelse af racisme og diskrimination. Og hvis I ønsker det, kan I efter workshoppen arbejde videre med temaet og måske udbrede strategien til resten af jeres skole.

Om Coexist og Center for Dialog

Coexist (www.coexist.dk) er en antropologisk konsulentvirksomhed. Vi arbejder for at skabe viden om hverdagsliv, mangfoldighed og fællesskaber. Viden, som får mennesker til at mødes i deres forskellighed. Gennem aktørinddragende processer og med speciale inden for indvandring, integration og medborgerskab sætter vi særligt fokus på institutionelle fællesskaber og sameksistens.

Center for Dialog (www.centerfordialog.dk) arbejder med dialogisk kommunikation i praksis, herunder som metode til at nedbryde fordomme mellem unge på tværs af kulturelle, etniske, religiøse og andre skillelinjer. Didaktisk arbejder CFD med erfaringsbaseret læring: CFD’s workshops tager altid udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og synspunkter, og arbejder med det, der er til stede, frem for fiktive cases og distancerede eksempler.