DEN MANGFOLDIGE ARBEJDSPLADS - FORSKELLIGHED ER EN STYRKE

Vil I styrke mangfoldigheden på jeres arbejdsplads? Blive bedre til at håndtere kulturelle forskelligheder og kommunikere mere effektivt på tværs af kulturforskelle? Ønsker I værktøjer til at øge trivslen på jeres arbejdsplads?

For virksomheder

Vil du sikre din virksomhed arbejdskraft i fremtiden? Vil du øge den interkulturelle forståelse i din virksomhed?

For organisationer

Ønsker I redskaber til at arbejde med mangfoldig rekruttering, kulturmøder eller trivslen blandt de ansatte i jeres organisation?

For uddannelsesinstitutioner

Mangler jeres undervisere redskaber til at navigere i det mangfoldige klasseværelse? Ønsker I en mere mangfoldig underviserstab?

Mellemfolkeligt Samvirke tilbyder workshops, coaching og rådgivning, der tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads og jeres konkrete behov, ønsker og udfordringer i forhold til at være – eller blive – en mangfoldig arbejdsplads. 

Vores tilbud er gratis og henvender sig til små og mellemstore virksomheder, offentlige arbejdspladser, organisationer og uddannelsesinstitutioner i Københavns Kommune.

Tilbuddet kan benyttes af arbejdspladser, som ønsker at rekruttere bredere for at få en mere mangfoldig medarbejderstab, og af de arbejdspladser, der allerede er mangfoldige, og som vil have redskaber til interkulturel kommunikation eller til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen.

Workshop 1: Mangfoldig rekruttering

Undersøgelser viser, at vi oftest ansætter folk, som ligner os selv. Så hvordan tager man første skridt i retning mod mere mangfoldighed?

Workshop II: Interkulturel kommunikation

Hvilken rolle spiller medarbejderes kulturelle baggrund på arbejdspladsen? Hvordan bruger man forskelle og ligheder positivt?

Workshop III: Trivsel på arbejdspladsen

Forskelsbehandling sker ofte ubevidst og kan føre til mistrivsel. Hvordan sikrer man et inkluderende arbejdsfællesskab?

Hvorfor mangfoldighed?

Hvis du spørger en arbejdsplads, der bevidst har valgt mangfoldighed som mål, om dens motivation, vil du ofte høre et af to svar. Det ene svar er, at forskellighed er god forretning eller forbedrer den ydelse man tilbyder. En mangfoldig medarbejderstab åbner for adgang til nye kundegrupper, nye frivillige, større innovation og øget kvalitet i services. Det andet handler om social ansvarlighed: At man ønsker at afspejle det omgivende samfund, gøre noget aktivt for at inkludere minoriteter og bidrage til et mere lige arbejdsmarked og samfund. 

Sammensæt et forløb til din arbejdsplads

Coaching og workshop kan bookes hver for sig eller som et samlet forløb. De arbejdspladser, som ønsker én workshop kan vælge dette, men det er muligt at få op til tre workshops, som tilrettelægges i et samlet forløb. Det anbefales at booke minimum en coaching-samtale og en workshop. 

Hvert element skræddersyes til den enkelte arbejdsplads og tager udgangspunkt i cases fra deltagernes hverdag og oplevelser. Det er også muligt for flere arbejdspladser at gå sammen og få en fælles indsats. Det giver mulighed for at dele viden og erfaring inden for jeres branche – og sparre om de konkrete udfordringer, I møder i det daglige. 

Rådgivning og coacing

Vi tilbyder rådgivning og coaching, som er et fleksibelt værktøj, der altid tager udgangspunkt jeres virkelighed. Typisk vil coaching være del af virksomhedens opstart og opfølgning på arbejdet med mangfoldighed. Før en workshop vil coaching fungere som en afklarende samtale/møde, hvor udfordringer og behov afdækkes. Efter workshops vil coaching fokusere på forankring og udfordringer i forhold til at implementere ny viden og redskaber.