Virksomhedsindsats til bekæmpelse af ubevidst diskrimination

Med Københavns Kommunes integrationshandleplan for 2019-22 iværksættes en virksomhedsrettet indsats, som har til formål at forebygge og bekæmpe ubevidst diskrimination i rekrutteringen af nye medarbejdere og i den daglige håndtering af en mangfoldig medarbejderstab. Læs rapporten for ubevidst etnisk diskrimination på det københavnske arbejdsmarked.

Formålet er at medvirke til, at både offentlige og private virksomheder i Københavns Kommune arbejder strategisk med at undgå forskelsbehandling af borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

I 2019-2020 er der gennemført en kortlægning, som bl.a. bidrager til kvalificering af den treårige indsatsperiode, som forventes gennemført fra efteråret 2020-22. På baggrund af kortlægningen vil der blive udviklet målrettede tilbud til relevante brancher og virksomheder i form af fx kursus- og rådgivningstilbud om rekruttering, oplysning om ledelse af mangfoldige teams, talent- og ledelsesudvikling samt assistance til håndtering af de udfordringer, der kan være forbundet med en blandet kulturel og sproglig sammensætning af en medarbejderstab. 

Kortlægning og koncept er udviklet af LG Insight, Pluss Leadership og Mellemfolkeligt Samvirke og kan hentes her. Indsatsen vil blive gennemført af en ekstern leverandør, som findes ved en tilbudsindhentning, der forventes afsluttet i november 2020.

Indsatsen vil blive gennemført af en ekstern leverandør, som findes ved en tilbudsindhentning, som har frist d. 1. oktober 2020. Læs mere om tilbudsindhentningen her. Læs de samlede spørgsmål og svar ved. opgaven her. Indgåelse af kontrakt og projektstart forventes primo november 2020.

Kontakt specialkonsulent Morten C.R. Spies på H33T@kk.dk for yderligere information.