VIRKSOMHEDSINDSATS TIL BEKÆMPELSE AF UBEVIDST DISKRIMINATION

Med Københavns Kommunes integrationshandleplan for 2019-22 iværksættes en virksomhedsrettet indsats, som har til formål at forebygge og bekæmpe ubevidst diskrimination i rekrutteringen af nye medarbejdere og i den daglige håndtering af en mangfoldig medarbejderstab.

Formålet er at medvirke til, at både offentlige og private virksomheder i Københavns Kommune arbejder strategisk med at undgå forskelsbehandling af borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Ubevidst diskrimination på arbejdsmarkedet kan være en hindring for, at virksomheder får rekrutteret den bedst egnede kandidat eller lærling til jobbet eller lærepladsen.

Forskning viser, at virksomheder kan fremme deres innovation, økonomiske vækst og trivsel ved at rekruttere mangfoldigt og ved at håndtere en mangfoldig medarbejderstab optimalt.

Indsatsen indledes med en etårig kortlægningsperiode i 2019, som skal bidrage til kvalificering af den efterfølgende treårige indsatsperiode i 2020-22. På baggrund af kortlægningen udvikles målrettede tilbud til relevante brancher og virksomheder i form af fx kursus- og rådgivningstilbud om rekruttering, oplysning om ledelse af mangfoldige teams, talent- og ledelsesudvikling samt assistance til håndtering af de udfordringer, der kan være forbundet med en blandet kulturel og sproglig sammensætning af en medarbejderstab. 

Kortlægning og koncept udvikles af LG Insight, Pluss Leadership og Mellemfolkeligt Samvirke. Kontakt specialkonsulent Morten C.R. Spies på H33T@kk.dk for yderligere information.