Færre skal opleve diskrimination

Alt for mange unge bliver stemplet i nattelivet på grund af deres køn, seksualitet eller deres etnicitet.  Af de unge københavnere, der har oplevet diskrimination, har 50 pct. oplevet diskrimination i nattelivet.  Derfor har Københavns Kommune en indsats, der skal bekæmpe diskrimination og fremme et trygt natteliv.

Et samarbejde om fairness

Københavns Kommune er gået sammen med HORESTA og DRC for at sikre et fair natteliv uden diskrimination - det skal ske gennem dialog og klare spilleregler.
 

Sådan vil vi sikre et fair natteliv uden diskrimination:

  • underskrivelse af et charter, som forpligter
  • et nyt uddannelsestilbud til sikkerhedspersonale
  • en app til registrering af diskrimination
  • sikre kendskab via en kampagne.

Lige i Natten – en pjece om et fair natteliv uden diskrimination 
Formålet med denne pjece er at give det københavnske natteliv en introduktion til, hvordan diskrimination i nattelivet kan forebygges. Læs med og bliv klogere på hvad diskrimination er, hvad lovgivningen på området siger, og hvordan anklager om diskrimination kan håndteres her.

Københavns Kommune udbyder et gratis e-kursus til alle, der er ansat eller ønsker ansættelse i nattelivet.

Kurset giver dig en quick guide til restaurationslovens vigtigste regler, når det gælder ansvarsfuld omgang med gæster og alkohol som professionel i nattelivet. Du præsenteres desuden for en række redskaber til konflikthåndtering og håndtering af mangfoldigheden i nattelivet. Læs mere om det gratis e-kursus her.

Bykort med natklubber og barer
Se bykort med oversigt over de barer og natklubber, der har skrevet under på vores charter - se det her